EndNote installasjonen stopper ved "installing export helper".

Følg