Vilken internet-åtkomst NVivo behöver för att aktivera licensen.

Följ