Er det mulig å installere forskjellige Stata Network utgaver (IC, SE og MP) på samme server?

Følg