Så här lägger du till gruppnamn eller nyckelord/termer/taggar till en grupp referenser i ditt EndNote-bibliotek

Följ