Förhindra auto-update från version Endnote X7.0.2

Följ